Eksporter 9 resultater:
Filtre: Nøkkelord is akuttpsykiatri  [Slett Alle Filtre]
2020
E. Stellander, «Organisasjonskultur, ledelse og tvang i psykisk helsevern». Nord Universitet, Master i helseledelse, Bodø, 2020.
M. Ormseth Linvåg, «Tvang og makt i akuttpsykiatrien», NTNU, Institutt for psykisk helse, Trondheim, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no