Eksporter 1 resultater:
Filtre: Nøkkelord is relasjoner and Forfatter is Linvåg, Mia Ormseth  [Slett Alle Filtre]
2020
M. Ormseth Linvåg, «Tvang og makt i akuttpsykiatrien», NTNU, Institutt for psykisk helse, Trondheim, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no