Eksporter 1 resultater:
Filtre: Nøkkelord is relasjoner and Forfatter is Line Børresen  [Slett Alle Filtre]
2016
L. Børresen og Nielsen, K. Eskerud, «Relasjonsbygging». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, bachelor i sykepleie, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no