Eksporter 3 resultater:
Filtre: Nøkkelord is relasjoner  [Slett Alle Filtre]
2016
L. Børresen og Nielsen, K. Eskerud, «Relasjonsbygging». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, bachelor i sykepleie, 2016.
2020
M. Ormseth Linvåg, «Tvang og makt i akuttpsykiatrien», NTNU, Institutt for psykisk helse, Trondheim, 2020.
2021
K. Øyangen, «Bruk av tvangsmidler i pyskisk helsevern». NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, 2021.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no