Eksporter 27 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Tvungent psykisk helsevern  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
L. Håvard Bakke, «Mer av det som ikke virker. Om målet om å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern, med særlig vekt på vilkåret om manglende samtykkekompetanse». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2021.
N. Berit Beck, «Strafferettslig og helserettslig tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.
T. Berge, Bjøntegård, K. Sunniva, Ekern, P., Furan, M., Landrø, N. Inge, Larsen, G. J. Sølvbe, Osnes, K., Selvaag, I., og Vedlog, A. Helene, «Coercive mental health care – dilemmas in the decision-making process», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2018.
N. Aakre Blaasvær, «Etablering av tvungent psykisk helsevern. En fremstilling og redegjørelse av de motstridende hensyn som gjelder ved etablering av tvungent psykisk helsevern etter phlsvl. § 3-3». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2013.
C. Brekke, «Straffelovens nye særreaksjoner : En fremstilling og vurdering av reglene om straffelovens særreaksjoner forvaring og dom på overføring til tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2003.
A. Lafton Briskodden, «Straffri, men fengslet: Overføring fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen, jf. psykisk helsevernloven § 5-6». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2017.
L. Kristin Brudal, «Fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungent psykisk helsevern i Psykisk helsevernloven § 3-3(1) - særlig om forholdet til menneskerettighetene». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2010.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no