Eksporter 22 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Tvangsinnleggelse  [Slett Alle Filtre]
2014
«NOU: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern», bd. 10. Regjeringen v/Justis- og beredskapsdepartementet, 2014.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no