Eksporter 1 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Statistikk and Forfatter is Pedersen, P.D.  [Slett Alle Filtre]

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no