Eksporter 1 resultater:
Filtre: Nøkkelord is ECT and Forfatter is Rørtveit, Stine  [Slett Alle Filtre]
2021
S. Rørtveit, «Nødrett i psykisk helsevern». UiB, juridisk fakultet, Bergen, 2021.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no