Eksporter 7 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Etikk  [Slett Alle Filtre]
Bøker, bokkapitler
A. Syse, Psykisk helsevernloven med kommentarer, 3. utg. 2016, s. 544.
Masteroppgaver
I. Marie Ringerud, «ETISKE UTFORDRINGER I MØTE MED SELVSKADING». UiO, Det medisinske fakultet, Oslo, 2011.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no