Eksporter 1 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Humiliation  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
T. L. Husum, «"A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care», International Journal of Law and Psychiatry, 2018.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no