Eksporter 22 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Tvangsbehandling  [Slett Alle Filtre]
2011
A. Fleisje, «Autonome anorektikere : Om det moralske grunnlaget for tvangsbehandling». UiO, Det humanistiske fakultet, Institutt for Filosofi, Oslo, 2011.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no