Eksporter 12 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Mekaniske tvangsmidler  [Slett Alle Filtre]
2019
K. Davidsen, «Bruk av sikkerhetsseng og sikkerhetscelle i fengsel og i psykiatri-like inngrep, ulik rettssikkerhet?». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2019.
E. Marie Bleikelia, Haugen, C. Hagen, Svingen, N. Madelene B., og Ulvestad, I., «Forebygging i akuttpsykiatrien». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, bachelor i sykepleie, Gjøvik, 2019.
E. Andrea H Kvistad, «Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no