Eksporter 3 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Psykiatri  [Slett Alle Filtre]
2021
K. Øyangen, «Bruk av tvangsmidler i pyskisk helsevern». NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, 2021.
2019
A. Ahmed Hassan, «Empati for den tvangsinnlagte pasienten». Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse – og omsorgsvitenskap, Førde, 2019.
2016
K. Lund og Gøtzsche, P. Christian, «Tvangsmedisinering må forbys», Kritisk juss, bd. 42, nr. 2, s. 118-157, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no