Eksporter 13 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Sykepleie  [Slett Alle Filtre]
2019
A. Ahmed Hassan, «Empati for den tvangsinnlagte pasienten». Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse – og omsorgsvitenskap, Førde, 2019.
2018
«Tvang i psykisk helsevern». Lovisenberg Diakonale Høgskole, 2018.
2016
H. Sørland, «Mani som fenomen og grensesetting som metode: En systematisk litteraturstudie». NTNU, Institutt for helsevitenskap, Ålesund, 2016.
L. Børresen og Nielsen, K. Eskerud, «Relasjonsbygging». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, bachelor i sykepleie, 2016.
T. Bull og Birkelund, A., «Skjerming av psykotiske pasienter». Høgskolen i Innlandet, 2016.
H. Milde, «Straff eller omsorg? Pasienter og pleiepersonells syn på skjerming». VID vitenskapelige høgskole, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no