Eksporter 3 resultater:
Filtre: Nøkkelord is Holdninger  [Slett Alle Filtre]
2020
M. A. Wiersdalen, «Sykepleiers holdninger til tvang i psykisk helsevern», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, 2020.
M. Ormseth Linvåg, «Tvang og makt i akuttpsykiatrien», NTNU, Institutt for psykisk helse, Trondheim, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no