Eksporter 19 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is A  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
T. S. Deraas, Hansen, V., Giæver, A., og Olstad, R., «Acute psychiatric admissions from an out-of-hours Casualty Clinic; how do referring doctors and admitting specialists agree?», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 6, 2006.
H. Sofie Bonn Hamre, «Adgangen til å benytte tvang overfor mennesker med anoreksi i helsetjenesten». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.
T. Kjærvik, «Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2017.
V. D. Haugen, «Adgangen til bruk av tvang under tvungent psykisk helsevern - rettssikkerheten til pasienter med psykiske lidelser», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2013.
T. Drangsland, «Adgangen til tvangsbehandling med legemidler i det psykiske helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2010.
J. Norum, Bjerke, F. E., Nybrodahl, I., og Olsen, A., «Admission and stay in psychiatric hospitals in northern Norway among Sami and a control group. A registry-based study», Nordic Journal of Psychiatry, 2012.
I. Hjulstad Johansen, Mellesdal, L. Solrunn, Jørgensen, H. A., og Hunskaar, S., «Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study», Nordic Journal of Psychiatry, s. 40-48, 2012.
D. Bjørgen, Storvold, A., Norvoll, R., og Husum, T. L., «Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i oslo, 2014.
T. L. Husum og Norvoll, R., «Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i oslo, 2014.
V. Thorvarsdottir, «Ansattes subjektive opplevelse med å bli utsatt for krenkelser på arbeidsplassen i psykisk helsetjeneste - en kvalitativ studie», Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2015.
Å
S. O. Anda, «Åpen innleggelse gav bedre liv», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 47, 2010.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no