Eksporter 45 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is B  [Slett Alle Filtre]
2013
Helsedirektoratet, «Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2012». 2013.
T. Hatling, Bruk av tvang i psykiske helsetjenester. Reidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver. : Gyldendal Akademisk, 2013.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no