Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is B and Forfatter is Åshild Nordbotten  [Slett Alle Filtre]
2020
Å. Nordbotten, «Bruk av tvangsmidler ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF». UiT - Norges arktiske universitet (Open Access), Tromsø, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no