Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is C and Forfatter is Georg Høyer  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
K. I. Iversen, Høyer, G., og Sexton, H. C., «Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 30, 2007.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no