Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is E and Forfatter is Albert Moljewijk  [Slett Alle Filtre]
2016
I. S. Engerdahl, Moljewijk, A., og Pedersen, R., «Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern: når lovverk møter praksis», Tidsskrift for Norsk psykologforeningTidsskrift for Norsk psykologforening, bd. 53, s. 102-110, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no