Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is E and Forfatter is Ida Marie Ringerud  [Slett Alle Filtre]
Masteroppgaver
I. Marie Ringerud, «ETISKE UTFORDRINGER I MØTE MED SELVSKADING». UiO, Det medisinske fakultet, Oslo, 2011.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no