Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is E and Forfatter is Runar Hernes  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
R. Hernes, «En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer i fra arbeid i norsk sikkerhetspsykiatri». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse, 2021.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no