Eksporter 4 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is G  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
K. Kise Haugland og Røstbakken, T., «God fagutøvelse hindrer ikke overgrep», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, bd. 138, nr. 8, 2018.
G. F. Lorem, Hem, M. H., og Molewijk, B., «Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.», International Journal of Mental Health Nursing, s. 1-10, 2014.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no