Eksporter 3 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is J  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
J. Bremer, «Johan Bremer - ein uvanleg forskar i norsk psykiatri», Tidsskrift for den norske legeforening, bd. 123, s. 960-3, 2003.
G. Høyer, «On the justification for civil commitment», Acta Psychiatrica Scandinavica, 2000.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no