Eksporter 10 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is N  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
N
T. E. Holtskog, «Når erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.», Medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO, 2011.
K. Henriksen, «Når omsorgen tvinger seg på - Kunsten å stige ned fra den høye hesten: en studie av sykepleieres fortellinger om etisk vanskelige situasjoner i møte med tvangsinnlagte pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger». Universitetet i Oslo, 2004.
M. F. Svindseth, Nøttestad, J. A., Wallin, J., Roaldset, J. O., og Dahl, A. A., «Narcissism in patients admitted to psychiatric acute wards: its relation to violence, suicidality and other psychopathology», BMC Psychiatry, bd. 8, 2008.
R. Førde, Norvoll, R., Hem, M. H., og Pedersen, R., «Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion», BMC Medical EthicsBMC Medical Ethics, bd. 17, 2016.
A. Thorvik, «Noen ganger er det kanskje nødvendig. Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet», Tidsskriftet Suicidologi, bd. 17, 2012.
G. Morken, Widen, J. H., og Grawe, R. W., «Non-adherence to antipsychotic medication, relapse and rehospitalisation in recent-onset schizophrenia», BMC Psychiatry, bd. 8, 2008.
«NOU: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern», bd. 10. Regjeringen v/Justis- og beredskapsdepartementet, 2014.
S. Rørtveit, «Nødrett i psykisk helsevern». UiB, juridisk fakultet, Bergen, 2021.
V. Karlsen, «Nødrett i psykisk helsevesen - straffritak eller behandlingsplikt?». UiT, Det helsevitenskapelige fakultet, Tromsø, 2006.
J. Jorem, «Nødrett som tvangsgrunnlag ved gjennomføring av psykisk helsevern». UiO, Oslo, 2018.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no