Eksporter 10 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is N  [Slett Alle Filtre]
2014
«NOU: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern», bd. 10. Regjeringen v/Justis- og beredskapsdepartementet, 2014.
2021
S. Rørtveit, «Nødrett i psykisk helsevern». UiB, juridisk fakultet, Bergen, 2021.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no