Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is O and Forfatter is Astri Mia Sve  [Slett Alle Filtre]
Masteroppgaver
A. Mia Sve, «Omfang og variasjon i tvungen behandling av spiseforstyrrelser i Norge, 2013-2017». NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no