Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is O and Forfatter is Gabriela Miranda  [Slett Alle Filtre]
Masteroppgaver
G. Miranda og Lind, M. Gabrielle, «Omsorg under bruk av mekanisk tvang innen psykisk helsevern». Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, 2021.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no