Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is O and Forfatter is Aina Ryttersveen Johansen  [Slett Alle Filtre]
2009
A. R. Johansen, «Omsorg under rammen av tvang». [Drammen], s. 89 s., vedlegg, 2009.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no