Eksporter 15 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is O  [Slett Alle Filtre]
Andre vitenskapelige arbeider
E. Andrea H Kvistad, «Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, 2019.
Bøker, bokkapitler
A. Syse, Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - Mere juss og mindre fag?, 1. utg. Oslo: Fagbokforlaget, 2019, s. 514.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no