Eksporter 19 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is R  [Slett Alle Filtre]
2008
J. Dullum, «Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien», Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt., 2008.
2001
A. Færden, «Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter», Tidsskrift for Den norske legeforening, bd. 121, s. 3375-9, 2001.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no