Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is R and Forfatter is Jane Dullum  [Slett Alle Filtre]
2008
J. Dullum, «Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien», Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt., 2008.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no