Eksporter 62 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T  [Slett Alle Filtre]
2021
T. Lill Hovelsen, «Tvang i psykisk helsevern». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse, 2021.
T. Benedicte Leinan, Wickstrøm, K. Iren, Bjørgen, D., og Småvik, G., «Tvang uten døgnopphold - "Tvang som rutine?"», Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) , 2021.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no