Eksporter 2 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T and Forfatter is Georg Høyer  [Slett Alle Filtre]
1986
G. Høyer, «Tvungent psykisk helsevern i Norge», Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin, Tromsø, 1986.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no