Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T and Forfatter is Ole Herman Robak   [Slett Alle Filtre]
1997
O. H. Robak, «Tvangsinnleggelser i psykiatrien», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 117, s. 1736-7, 1997.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no