Eksporter 2 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T and Forfatter is Tonje Lossius Husum  [Slett Alle Filtre]
Fagartikler (ikke fagfellevurdert)
A. J. W. Andersen og Husum, T. L., «Tvang og tilgjengelighet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2010. [Online]. Available: http://www.idunn.no/tph/2010/02.
Fagfellevurderte artikler
M. K. Brun, Husum, T. L., og Pedersen, R., «Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk litteraturgjennomgang», Psykologtidsskriftet, bd. 54, s. side 186-195, 2017.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no