Eksporter 2 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T and Forfatter is Tonje Lossius Husum  [Slett Alle Filtre]
2010
A. J. W. Andersen og Husum, T. L., «Tvang og tilgjengelighet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2010. [Online]. Available: http://www.idunn.no/tph/2010/02.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no