Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T and Forfatter is Øyvind Ekeberg  [Slett Alle Filtre]
2003
Ø. Ekeberg, «Tvangstiltak i norsk psykiatri», Tidsskrift for den norske legeforeningen, 2003.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no