Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T and Forfatter is Ketil Lund  [Slett Alle Filtre]
2016
K. Lund og Gøtzsche, P. Christian, «Tvangsmedisinering må forbys», Kritisk juss, bd. 42, nr. 2, s. 118-157, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no