Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T and Forfatter is Tina Lill Hovelsen  [Slett Alle Filtre]
2021
T. Lill Hovelsen, «Tvang i psykisk helsevern». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse, 2021.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no