Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T and Forfatter is Tonje Galta Bru  [Slett Alle Filtre]
2019
T. Galta Bru, «Tvang i psykisk helsevern». Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no