Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T and Forfatter is Johanna Johansson  [Slett Alle Filtre]
Masteroppgaver
E. Børrud og Johansson, J., «Tvang i psykisk helsevern». Høgskolen i Innlandet, Bachelor i sykepleie, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no