Eksporter 62 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
V. Thoresen Hult, «Tilbakeførende endringer. En fremstilling av lovverket mot opphør av rettskraftig dom på overføring til tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.
C. Ingeborg Tingulstad, «Tilsyn og kontroll med tvang i psykisk helsevern. En analyse og vurdering av Kontrollkommisjonens og Fylkesmannens funksjon innenfor psykisk helsevern sett opp mot formålet om å sikre pasientenes rettigheter». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2019.
Helsedirektoratet, «Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang». 2006.
K. W. Sørgaard, Rezvy, G., Bugdanov, A., Sørlie, T., og Bratlid, T., «Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway», International Journal of Mental Health Systems, bd. 7, 2013.
R. A. Kroken, Johnsen, E., Ruud, T., Wentzel-Larsen, T., og Jørgensen, H. A., «Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study», BMC Psychiatry (Open Access), 2009.
M. Ellingsdalen og Skree, L., Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse. [Oslo]: wsoforening.blogspot.no, 2012.
L. - M. Øye, «Tvang eller ikke tvang, er ikke spørsmålet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2010.
H. E. Sture, «Tvang - En nødvendig krenkelse?». Høgskolen Stor/Haugesund, bachelor i sykepleie, 2015.
M. Storvik, «Tvang i barnevern og psykiatri : vurdering av verdiriktighet». UiT - Norges arktiske universitet (Open Access), 2009.
M. Løvsletten, «Tvang i eget hjem», Sykepleien, 2014. [Online]. Available: https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/electronic-issues/articles/14ps1_tvang_i_eget_hjem_3024.pdf.
Pingvinen, «Tvang i hjemmet», 2013.
E. Case, «Tvang i Norsk psykisk helsevern - En redegjørelse av tvang». NTNU, Psykologisk institutt, 2014.
V. Jenset Øien, «Tvang i norsk sikkerhetspsykiatri : en studie av Kriminalasylet i Trondheim 1895-1915». NTNU, Institutt for historiske studier, 2015.
T. Lill Hovelsen, «Tvang i psykisk helsevern». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse, 2021.
T. Galta Bru, «Tvang i psykisk helsevern». Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, 2019.
E. Børrud og Johansson, J., «Tvang i psykisk helsevern». Høgskolen i Innlandet, Bachelor i sykepleie, 2016.
«Tvang i psykisk helsevern». Lovisenberg Diakonale Høgskole, 2018.
«Tvang i psykisk helsevern. Ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger.», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, bd. 3, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Skien, s. 14 s., 2012.
«Tvang i psykisk helsevern : ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Rådet for psykisk helse, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2012.
T. M. Østnæs, «Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk». Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, s. Institutt for psykologi, 2011.
G. H. Gabrielsen, «Tvang i psykisk helsevern - Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv», Kritisk juss, 2012.
R. Bremnes og Skui, H., «Tvang i psykisk helsevern - Status etter lovendringene i 2017». Helsedirektoratet, 2020.
R. Bremnes, «Tvang i psykisk helsevern - Utvikling i perioden 2013-2017». Helsedirektoratet, 2019.
M. Ormseth Linvåg, «Tvang og makt i akuttpsykiatrien», NTNU, Institutt for psykisk helse, Trondheim, 2020.
B. Martine Sk Kalvøy, «Tvang og rettssikkerhet. En drøftelse av psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 6». UiB, juridisk fakultet, 2015.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no