Eksporter 62 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T  [Slett Alle Filtre]
Annet
L. - M. Øye, «Tvang eller ikke tvang, er ikke spørsmålet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2010.
Pingvinen, «Tvang i hjemmet», 2013.
«Tvang i psykisk helsevern. Ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger.», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, bd. 3, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Skien, s. 14 s., 2012.
«Tvang i psykisk helsevern : ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger», Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Rådet for psykisk helse, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2012.
O. H. Robak, «Tvangsinnleggelser i psykiatrien», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 117, s. 1736-7, 1997.
S. H. Rydheim, «Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette», Blogg, 2012.
Ø. Ekeberg, «Tvangstiltak i norsk psykiatri», Tidsskrift for den norske legeforeningen, 2003.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no