Eksporter 62 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is T  [Slett Alle Filtre]
1986
G. Høyer, «Tvungent psykisk helsevern i Norge», Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin, Tromsø, 1986.
1997
J. Brabrand og Friis, S., «Tvangsinnleggelser i akuttpsykiatriske institusjoner (En sammelikning mellom Hedmark fylke og Ullevål sektor i Oslo)», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 117, s. 1737-9, 1997.
O. H. Robak, «Tvangsinnleggelser i psykiatrien», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 117, s. 1736-7, 1997.
2005
M. Knutzen, Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse. Hertervig forlag, 2005.
H. Risa, «Tvingende nødvendig?». NTNU, Trondheim, s. II, 86 s. : ill., 2005.
2011
T. M. Østnæs, «Tvang i psykisk helsevern : en kritisk gjennomgang av tvangsbegrepet, forekomst og effekter av tvangsbruk». Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, s. Institutt for psykologi, 2011.
E. Tanberg, «Tvangshjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4A», Juridiske Fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO, 2011.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no