Eksporter 13 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is U  [Slett Alle Filtre]
2011
S. Ø. Fossum, «Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.», Medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap., bd. Master. Universitetet i Oslo., DUO. Digitale utgivelser ved UIO. , 2011.
1994
G. Høyer og Drange, H., «Utviklingen av tvangsmiddelbruk i norske psykiatriske institusjoner», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 114, s. 585-8, 1994.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no