Eksporter 13 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is U  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
U
A. Syse og Nilstun, T., «Ulike regler - lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri», Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1997.
K. N. Ugstad, «Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study». Universitetet i Oslo, 2013.
S. Klæbo Reitan, Helvik, A. - S., og Iversen, V., «Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight-year period and its relation to clinical factors», bd. 72, nr. 1, s. 24-30, 2017.
J. Rugkåsa, Nyttingnes, O., Simonsen, T. Breines, Benth, J. Šaltytė, Lau, B., Riley, H., Løvsletteng, M., Christensen, T. B., Austegard, A. - T. Andersen, og Høyer, G., «The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?», 2018.
R. Wynn, «The Use of Physical Restraint in Norwegian Adult Psychiatric Hospitals», 2015.
A. Furre, «Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway», Universitetet i Oslo, 2018.
M. Berg Hansen, «Usikkert hvordan tvangsbruk kan reduseres». www.forskning.no, 2012.
H. Christine Mantila, Johnson, T., Nyttingnes, O., og Hammer, J., «Utforsket pasienters opplevelse av tvang». 2019.
G. R. Ellingsen, «Utilregnelighet under utvikling-en analyse av psykosevilkårets utvikling og vurdering av ulike reguleringsformer for tilregnelighet». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2020.
M. Grønli, «Utvidelse av anvendelsesområdet for overføring til tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2009.
S. Ø. Fossum, «Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.», Medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap., bd. Master. Universitetet i Oslo., DUO. Digitale utgivelser ved UIO. , 2011.
G. Høyer og Drange, H., «Utviklingen av tvangsmiddelbruk i norske psykiatriske institusjoner», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 114, s. 585-8, 1994.
S. Hangaard, «Utvisning av utlendinger som er dømt til tvungent psykisk helsevern, jf. strl. § 62». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no