Eksporter 1 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is V and Forfatter is Jan Olav Johannessen   [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
K. Hustoft, Larsen, T. K., Brønnick, K., Joa, I., Johannessen, J. O., og Ruud, T., «Voluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 56, nr. January-February 2018, s. 27-34, 2017.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no