Eksporter 6 resultater:
Filtre: First Letter Of Title is V  [Slett Alle Filtre]
Annet
S. H. Rydheim, «Viktige stemmer», Erfaringskompetanse.no, Nett, 2013.
Fagfellevurderte artikler
K. Hustoft, Larsen, T. K., Brønnick, K., Joa, I., Johannessen, J. O., og Ruud, T., «Voluntary or involuntary acute psychiatric hospitalization in Norway: A 24 h follow up study», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 56, nr. January-February 2018, s. 27-34, 2017.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no