Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Reidar Larsen  [Slett Alle Filtre]
Masteroppgaver
R. Larsen, «Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern». VID vitenskapelige høgskole, Oslo, 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no